นโยบายบริษัท


SaveFlights.com (SaveFlight Travel Co., Ltd) เราให้ความสำคัญและเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัว เพราะเหตุนี้เราจึงต้องการให้ท่านทราบว่าเราใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างไร

การเก็บและการใช้ข้อมูล

โดยปกติท่านสามารถเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกเราว่าท่านเป็นใคร หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เราทราบ เราจะเก็บข้อมูลของท่านเฉพาะในกรณีที่ท่านได้ทำการกรอกแบบฟอร์มเพือทำการจองตั๋วเครื่องบินหรือบริการด้านการท่องเที่ยวกับทางบริษัท ซึ่งทางเราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบกลับความต้องการของท่านที่ท่านได้ร้องขอมาเป็นหลัก เราอาจใช้ข้อมูลของท่านในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือข่าวสารด้านบริการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งท่านสามารถที่จะเลือกรับหรือไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้เสมอ

การเปิดเผยข้อมูล

1.เรามีความจำเป็นที่จะต้องส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านกับองค์กร สายการบิน โรงแรม ธนาคาร หรือผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อความจำเป็นในการตอบสนองความต้องการของท่าน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่ท่านได้ตกลงที่จะซื้อบริการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของเราแล้ว และทางเราพิจารณาโดยเหตุผลแล้วว่าไม่ขัดกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดของระบบกฎหมายในประเทศนี้ เราจะไม่ทำการขายข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลที่สาม

2. พนักงานและผู้ดูแลระบบทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ยืนยันที่จะรักษาความลับและเก็บข้อมูล ของท่านไว้เป็นอย่างดี

3. เว็บไซด์ของเราจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลของท่านได้

การเชื่อมโยงข้อมูล

เว็บไซด์ของเราอาจจะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ เราพยายามเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ที่มีมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนตัว ระดับเดียวกับเรา ในขณะเดียวกัน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเนื้อหา หรือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นถือปฏิบัติ รวมถึงความน่าเชื่อถือของเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล สินค้า บริการ ของเว็บไซต์อื่น ๆ ยิ่งไปกว่านั้นเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ในความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ดังนั้นท่านจึงโปรดพิจารณา และตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงข้อตกลงต่าง ๆ ก่อนที่ท่านจะใช้บริการ ซึ่งเหล่านี้ทางเราไม่มีอำนาจที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือควบคุมกับเว็บไซต์อื่น ๆ ได้

ความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิต

SaveFlights.com ตระหนักอย่างยิ่งถึงความปลอดภัยในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต โปรดมั่นใจว่าทุกรายการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของท่านผ่านเว็บไซต์จะถูกป้องกัน โดยข้อมูลที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตต่าง ๆ จะถูกเข้ารหัสด้วยระบบการเข้ารหัสแบบ SSL ดังนั้นหมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตร และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งผ่านระหว่างธนาคารผู้ให้บริการกับเว็บไซต์ของเราอย่างปลอดภัยที่สุด
KRUNGSRI e-Payment เป็นบริการรับชำระเงินที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ช (e-Commerce) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต บริการนี้ช่วยให้ผู้ซื้อสินค้าสามารถเลือกซื้อสินค้า/บริการ และชำระเงินได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ ด้วยความมั่นใจจากระบบ ความปลอดภัยระดับสากล เป็นอีกระดับของบริการที่ช่วยให้การบริหารยอดขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มั่นใจในความปลอดภัย... มาตราฐานสูงสุด KRUNGSRI e-Payment

เพราะเข้าใจดีว่า ระบบความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจอีคอมเมิร์ช ดังนั้นธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการเลือกสรรเทคโนโลยีโดยธนาคารเลือกใช้ระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล

1. การติดตั้ง Firewall 2 ชั้น

2. การเข้ารหัสข้อมูล SSL (Secured Socket Layer) ที่ 128 Bits ของ Verisign ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

3. การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยโดยมีการเข้ารหัสทุกขั้นตอนของการรับส่งข้อมูล (End to End Encryption)

4. Fraud Protection เป็น feature หลักที่ถูกพัฒนามาเพื่อตรวจสอบและแจ้งถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายใต้การใช้บัตรเครดิตใบนั้นๆ (ช่วยร้านค้าในการตัดสินใจในการเรียกเก็บเงินหรือไม่ เท่านั้น)

5. Fraud Blocking ร้านค้าสามารถเลือกทำการรับหรือไม่รับรายการที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตของบัตรสูงได้ นอกจากนั้นยังสามารถเลือกรับบัตรแต่ละประเภทได้อย่างอิสระ

6) and เพื่อเพิ่มความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการคุ้มครองผู้ถือบัตรและร้านค้าจากการโจรกรรมบัตรหรือการปลอมแปลงเบอร์บัตร

ดังนั้นจึงสามารถเชื่อใจได้ว่า ข้อมูลสำคัญของการทำธุรกรรมของผู้ซื้อ/ร้านค้าจะได้รับการป้องกันอย่างดีที่สุดภายใต้ระบบ KRUNGSRI e-Payment


การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ลบ ข้อมูลส่วนตัว


ถ้าหากท่านต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลใด ๆ ของท่าน ท่านสามารถติดต่อ SaveFlights.com ดังรายละเอียดด้านล่าง

บริษัท เซฟไฟล์ท ทราเวล จำกัด
ที่อยู่ 579/4 ซอยลาดพร้าว 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 932 - 7112 -3, 02 539 6106
มือถือ 08 1 441 5527
โทรสาร 02 932 - 7008
อีเมล์ info@saveflights.com, ticket@saveflights.com


 

Online MSN live support
Asia :
Brunei Darussalam : Cambodia : China : Hong Kong : Indonesia : Japan : Laos : Malaysia : Maldives : Myanmar : Philippines : Singapore : South-Korea : Sri Lanka : Taiwan : Vietnam
Australia/South Pacific :
Australia : Guam : Newzealand
Indian Sub Continent :
Bangladesh : India : Nepal : Pakistan
Europe :
Austria : Belgium : Cyprus : Czech : Denmark : Estonia : Finland : France : Germany : Greece : Hungary : Ireland : Italy : Luxembourg : Netherlands : Norway : Poland : Portugal : Romania : Russia (Russian Federation) : Spain : Sweden : Switzerland : Syria : Turkey : Ukraine : United-kingdom
Latin America :
Argentina : Brazil : Mexico
Middle East :
Bahrain : Egypt : Iran : Israel : Jordan : Kuwait : Lebanon : Oman : Qatar : Saudi-Arabia : United Arab Emirates
North America :
Canada : U.S.A
Africa :
South Africa : Morocco : Mauritius

Discounted Thailand Airfares to destination worldwide

Students Airfares | Thailand Domestic Airfare | International Airport Guide | Thailand International Airfare by City
List of airfare by airline | Flights From Bangkok | International Airport Guide | Worldwide Travel Guide


Thailand Tours and Hotel Reservation Services by Savehotels.com
| Hotels reservation world wide


Thailand airfare & flights - Save Flights .com offers cheap airfares from Bangkok Thailand to destination worldwide.www.SaveFlights.com (SaveFlight Travel Co., Ltd)
579/4 Soi Ladprao 64, Ladprao Road, Wangthonglang District, Bangkok 10310
Tel. +662 932-7112 upto 3, mobile +66 81 4415527 Fax. +662 932-7008 email : Info@SaveFlights.com
Copyright © SaveFlights.com. All rights reserved. E-commerce registration no. 0105547025215